Testy szczelności

Na życzenie klienta przeprowadzamy testy szczelności filtrów workowych z użyciem proszku fluorescencyjnego oraz lamp UV. Celem przedmiotowych testów jest szybka detekcja nieszczelności w filtrze, umożliwiająca ich sprawne usunięcie. Testy przeprowadza się zarówno w filtrach, w których po pewnym okresie eksploatacji zaobserwowano wzrost zapylenia za filtrem, jak też bezpośrednio po wymianie worków filtracyjnych w celu kontroli poprawności ich montażu.


Utrzymanie: Etalon Group

© Copyright infiltech.pl. All Rights Reserved

Home | Oferta | Kontakt