Filtry fan-coil

Filtry fan-coil produkowane są najczęściej z włókniny filtracyjnej w klasie G2 – G4, na ramce z drutu O5 mm. Na życzenie klienta mogą być wykonane również z innych materiałów.

Filtry fan-coil  Filtry fan-coilUtrzymanie: Etalon Group

© Copyright infiltech.pl. All Rights Reserved

Home | Oferta | Kontakt