Przegrody filtracyjne

Przegrody filtracyjne znajdują zastosowanie w prasach filtracyjnych ramowych lub komorowych. W prasach tych odwadnianie osadów polega na filtracji cieczy poprzez warstwę osadu utworzoną na podkładzie w postaci przegrody filtracyjnej. Tkanina, z której wykonuje się przegrodę filtracyjną musi zapewnić niski opór właściwy filtra podczas wielu cykli filtracji, dobry rozdział cząsteczek osadu od cieczy, łatwe odspajanie placka osadu.Utrzymanie: Etalon Group

© Copyright infiltech.pl. All Rights Reserved

Home | Oferta | Kontakt